Vede i Upanišade

Vedsko računanje vremena

Vedske jedinice ekvivalent u ljudskim godinama Satja Juga 1 milijun 728 tisuća ljudskih godina 1.728.000Treta Juga 1 milijun 296 tisuća ljudskih godina 1.296.000Dvapara Juga 864 tisuća ljudskih godina 864.000Kali Juga 432 tisuće ljudskih godina 432.000Maha Juga = sve 4 Juge…

OpširnijeVedsko računanje vremena