UN tjedan međuvjerske harmonije

Hinduistička vjerska zajednica na proslavi međuvjerske sloge u New Yorku

5 lipnja ove godine održano je događanje pod imenom „UN tjedan međuvjerske harmonije“ (UN Interfaith Harmony week) u Hramu hinduističkog društva Sjeverne Amerike (Hindu Society Temple of North America). Hinduističku vjersku zajednicu Hrvatske tamo je zastupala gđa Denis Licul, naša službena predstavnica za UN događaje. HVZH od 2019. godine ima poseban savjetodavni status pri Gospodarskom i socijalnom vijeću UN-a (ECOSOC), a predsjednica Hrama Sjeverne Amerike Dr Uma Mysorekar je nedavno bila jedan od glavnih govornika na Internacionalnoj konferenciji „Atma nema spol“ u organizaciji HVZH-a (o konferenciji, link )

Podijeli !