Mantre

Om Gannānām tvā Gannapati

Rig Veda 2.23.1 upućena Brihaspati / Brahmanaspati

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे
कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत
आ नः शृण्वन्नूतिभिःसीदसादनम् ॥
ॐ महागणाधिपतये नमः ॥

Om Gannānām tvā
Ganna-Patim gum hava-amahe
kavim kavīnām-upama-Śravas-tamam |
đjestha-rāđam Brahmannām

Brahmannas-pata ā nah
šrannvan-nūtibhi-sīdha-sādhanam ||
Om Mahā-Ganna-pataje Namah ||

Obožavajmo Ganapatija, zaštitnika plemenitih ljudi
Najboljeg među pjesnicima, najčasnijeg od svih

Velikog vladara i rizničara sveg znanja
O Ganapati, molimo te, poslušaj nas i
zauzmi svoje prijestolje u našim srcima


Om Saha Nāvavatu

Kršna Jađur Veda – Śānti mantra
Taittiriya Upanishad 2.2.2.

ॐ सह नाववतु ।
सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Saha Nāvavatu |
Saha Nau Bhunaktu |
Saha Vīryam Karavāvahai |
Teđasvi Nāvadhītamastu Mā Vidvišāvahai |
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Om Paramatmo, zaštiti i blagoslovi nas oboje.
Daj nam snage da dovršimo put do vječnog znanja.
Pomozi nam da se ne razdvojimo i da vječno povezani kročimo putem.
Om mir, mir, mir.


Karpura Gauram Karunāvatāram

Śiva Jađur Veda mantra

कर्पूरगौरं करुणावतारम् |
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ||
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे |
भवं भवानि सहितं नमामि ||

Karpura gauram karunāvatāram |
Samsāra sāram bhuđagendra hāram ||
Sada vasantam hridajāravinde |
Bhavan Bhavāni sahitam namami ||

Čist bijel kao kamfor, utjelovijenje suosjećanja,
Suština postojanja svijeta, čija je ogrlica kralj zmija
Koji uvijek boravi u lotosu srca

Klanjam se zajedno Śivi i Šakti


Ganeś Gajatri mantra

गणेश गायत्री मन्त्रः

ॐ एकदन्ताय विद्धमहे
वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

Om ekadantāja vidmahe
vakratūndāja dhīmahi
tanno dantī praćodajāt

Posvećujemo naše misli Gospodu sa jednom kljovom.
Razmišljamo o njemu, onome koji ima zakrivljenu surlu.
Neka nas onaj sa jednom kljovom izvede na pravi put.


Lakšmi gajatri mantra

ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे
विष्णु पत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्॥

Om Mahālakšmjai ća vidmahi
Višṇu patni ća dhīmahi |
tanno Lakšmī praćodajāt ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Meditirajmo na Mahalakšmi suprugu Gospoda Višnua, neka nam Lakšmi
podari snažan intelekt, izobilje i napredak.
Om mir, mir, mir.


Svasti na Indro

Ṛgveda-I.89.6  i  Atharvaveda Praśna, Muṇdaka, Māṇdūkja Upanišada

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः ।
स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Svasti na Indro vṛddhaśravāha |
Svasti na Pūšā viśvavedāha |
Svasti nastākšarjo arišṭanemihi |
Svasti no vṛhaspatirdadhātu ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Neka Gospod Indra ( Kralj Bogova ) velike slave poveća naše blagostanje i prosperitet,
Neka Gospod Puša ( Aditin sin, stimulira napredovanje ), koji je sveznajući, blagoslovi nas blagostanjem i prosperitetom,
Neka nas Gospod Tākšarja ( Garuda ), koji je zaštitnik, blagoslovi blagostanjem i prosperitetom
Neka nas Gospod Vrihaspati ( Vedski riši, savjetnik Bogova ) blagoslovi blagostanjem i prosperitetom
Om mir, mir, mir


Śānti pāth

Šukla Jađur Veda mantra
Īśa Upanišada

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते ।
पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om pūrnamadah pūrnamidam
pūrnat pūrnamudaćjate |
pūrnasja pūrnamadāja pūrnamevā vaśišjate ||
Om śāntih śāntih śāntih

Bog je savršen i svijet je savršen.
Jer samo savršeno nastaje iz Savršenog.
I svaki djelić Savršenstva i sam je savršen.

Koliko god da oduzmemo od Savršenstva, ono će uvijek ostati Savršenstvo.
Om mir, mir, mir


Gayatri mantra

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tat savitur vareṇyaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt

Meditirajmo o divljenja vrijednoj i blagoslovljenoj božanskoj svjetlosti koja živi u našim srcima.
Neka probudi sve naše sposobnosti, neka vodi naš intelekt i neka ga brzo prosvijetli.


Tvameva Mātā mantra

त्वमेव माता च पिता त्वमेव ।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव ।
त्वमेव सर्वम् मम देव देव ॥

Tvameva Mātā Ća Pitā Tvameva |
Tvameva Bhanduś-Ća Sakhā Tvameva |
Tvameva Vidyā Draviṇaṃ Tvameva |
Tvameva Sarvaṃ Mama Deva Deva ||

O gospode, ti si moja majka i moj otac,
ti si moja obitelj i moj prijatelj.
Ti si moje znanje i moje bogatstvo.
O gospode, ti si moje sve.


Surja gayatri mantra

Om Bhāskarāja vidmahe
mahāteđāja dhīmahi |
Tanno Surja Praćodajāt ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||


Om Sarve Bhavantu Sukhinaḥ

महामृत्युंजय मन्त्र

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Sarve Bhavantu Sukhinaḥ
Sarve Santu Nirāmayāḥ |
Sarve Bhadrāṇi Paśjantu
Mā Kaścid Duḥkha-Bhāg Bhavet ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Om neka svi budu sretni
Neka svi budu oslobođeni patnje
Neka svima bude naklonjena sreća
Neka nikoga ne sustigne nesreća
Om mir, mir, mir.


Auṃ śaṃ no mitraḥ śaṃ varuṇaḥ

Taittirija Upanišad 1.1

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः।
शं नो भवत्वर्यमा।
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः।
शं नो विष्णुरुरुक्रमः।
नमो ब्रह्मणे।
नमस्ते वायो।
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि।
त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि।
ॠतं वदिष्यामि।
सत्यं वदिष्यामि।
तन्मामवतु।
तद्वक्तारमवतु।
अवतु माम्।
अवतु वक्तारम्।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Auṁ śrī gurubhyo namaḥ | hariḥ auṁ ||
Auṃ śaṃ no mitraḥ śaṃ varuṇaḥ |
śaṃ no bhavatvarjamā |
śaṃ na indro brihaspatiḥ |
śaṃ no višṇururukramaḥ |
namo brahmaṇe |
namaste vājo |
tvameva pratjakšaṃ bhrahmāsi |
tvāmeva pratjakšam brahma vadišjāmi |
ṝtaṃ vadišjāmi |
satjaṃ vadišjāmi |
tanmāmavatu |
tadvaktāramavatu |
avatu mām |
avatu vaktāram |
Auṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

O Gospode, moj najbolji prijatelju, zaštiti i oslobodi nas. Ti koji si u obliku Mitre – Davatelja prane i svijetla, Varune – Gospodara Univerzuma i čuvara kosmičkih zakona, i Arjamana – koji upravlja planetama vodeći ih po njihovim putanjama – zaštiti nas od svih negativnih sila triju tapa i vodi nas našim putem k oslobođenju od svih boli, teškoća i zapreka.
Zaštiti nas Ti koji si u obliku Indre _ Gospodara snage i Brihaspatija – Održavatelja Svete riječi, a našim molitvama, mislima, riječima i djelima podari čistoću, snagu i milost.
Zaštiti nas Ti koji si u obliku Višnua – milosrdnog. Održavatelja univerzuma i usmjeri naše korake onamo gdje smo sigurni od nesreće.
Klanjam se Tebi, o Brahmanu, koji si najviše Jastvo i pozdravljam sa poštovanjem Tebe koji si u obliku Vaju – prane koja daje život. Ti si stvarnost i istina, o Bože, ja Te štujem i spoznajem kao sveprisutnog, jedinog najvišeg Brahmana.
Štujem i spoznajem Tebe koji si u obliku Rte – Boga godišnjih doba, zahvaljujući čijoj prani sve raste i uspijeva. Ti si najviša istina. Ti nas vodiš z neznanja u znanje. Ii
Zaštiti nas, o Gospode i podari nam svoju milost.
Zaštiti i mog Učitelja, koji mi je prenio ove svete riječi.
Om mir, mir, mir.


Kubera Gayatri Mantra

ॐ यक्षा राजाया विद्महे,
वैशरावनाया धीमहि,
तन्नो कुबेराह प्रचोदयात् ||

Om Jakšarāđaja Vidmahe
Vaišravanaja Dhimahi
Tanno Kubera Praćodajat ||

Meditirajmo na Kubera, Kralja Jakša, sina Višravasa.
Neka nas Bog blagostanja nadahne i prosvijetli.

Maha Mritjun Đaja Mantra

Rig Veda 7.59.12
Jađur Veda, Shri Rudra Prashnaha (Rudrino pitanje) iz Taittirija Upanišade

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिंम् पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।

Om trjambakaṁ jađāmahe sugandhiṁ pušṭi-vardhanam ǀ
urvārukam-iva bandhanān mṛtjormukšīja māmṛtāt ǁ

OM Klanjamo se i obožavamo te o Trooki, o Šiva. Ti si slatki miris života koji nas njeguje i jača. Kao kad se, u pravo vrijeme, zrela dinja oslobodi stapke (uz pomoć vrtlara), tako nas oslobodi vezanosti i smrti, i daj nam oslobođenje i besmrtnost.

Maha na sanskritu znači velik, mritju znači smrt, a đaja je pobjeda. Maha Mritjun Đaja mantra vodi do besmrtnosti, pobjede nad smrću kroz mokšu (oslobođenje iz kruga rađanja i smrti). Zato je ona poznata i kao “mokša mantra”. Na putu do krajnje slobode,mokše, ova mantra uklanja strah od smrti, prepreke u životu i štiti.