Vedsko računanje vremena

VEDSKE JEDINICE EKVIVALENT U LJUDSKIM GODINAMA

Satja Juga 1 milijun 728 tisuća ljudskih godina 1.728.000

Treta Juga 1 milijun 296 tisuća ljudskih godina 1.296.000

Dvapara Juga 864 tisuća ljudskih godina 864.000

Kali Juga 432 tisuće ljudskih godina 432.000

Maha Juga = sve 4 Juge 4 milijuna 320 tisuća ljudskih godina 4.320.000

Manvantra = 71 Maha Juga 306 milijuna 720 tisuća ljudskih godina 306.720.000

Sandhi Kala = 4 Čarane 1 milijun 728 tisuća ljudskih godina 1.728.000

Manu = 1 Manvantra + 1 Sandhi Kala 308 milijuna 448 tisuća ljudskih godina 308.448.000

1 Kalpa = 1000 Maha Juga 4 milijarde 320 milijuna ljudskih godina 4.320 106

1 Brahmin dan = 2 Kalpe (dan i noć) 8 milijardi 640 milijuna ljudskih godina 8.640 106

1 Brahmin mjesec 259 milijardi 200 milijuna ljudskih godina 259.200 106

1 Brahmina godina 3 trilijuna 110 milijardi 400 milijuna ljudskih godina 3.110.400 106

1 Brahmin život = 100 Brahminih godina 311 trilijuna 40 milijardi ljudskih godina 311.040 106

 JEDINICE DEVA (BOŽANSTVA) EKVIVALENT

1 dan Deva 1 ljudska godina (360 dana)

1 mjesec Deva 30 ljudskih godina

1 godina Deva 360 ljudskih godina

1 Maha Juga 12.000 godina Deva

MALE VEDSKE JEDINICE EKVIVALENT U SEKUNDAMA I MINUTAMA

1 Paramanu najmanja vedska jedinica = oko 13 mikrosekundi (13 milijunti dio sekunde)

1 Anu = 2 Paramanu oko 26 mikrosekundi

1 Trasarenu = 6 Anu oko 0,16milisekunde

1 Truti= 3 Trasarenu oko 0,47 milisekunde

1 Vedha = 100 Truti oko 47 milisekundi

1 Lava = 3 Vedhe oko 14 stotnina sekunde(0,14)

1 Muhurta 48 minuta (2880sec)

 VELIKE VEDSKE JEDINICE EKVIVALENT U LJUDSKIM GODINAMA

1 Brahmin život 1 treptaj Višnua (1 treptaj oka je oko 2,5 sec)

1 Višnuov dan 1 kvintilijun 119 kvadrilijuna 744 trilijuna ljudskih g. 1.119.744 1012

1 Višnuov mjesec 33 kvintilijuna 592 kvadrilijuna 320 trilijuna ljudskih g. 33.592.320 1012

1 Višnuova godina 403 kvintilijuna 107 kvadrilijuna 840 trilijuna ljudskih g.403.107.840 1012

1 Višnuov život = 100 Višnu god. 40 sekstilijuna 310 kvintilijuna 784 kvadrilijuna ljudskih  g. 40.310.784 1015

1 Višnuov život = 1 treptaj Rudre

100 Rudrinih godina =1 Brahma Vrat

1 Brahma Vrat = 1 kreacija (oko 5.240 oktilijuna ljudskih g.) cca 5.240 1027

 

Mi smo sada u prvom Vratu. Do sada je prošlo 6 Manvantri, a sada smo u sedmoj Manvantri.
U ovoj je Manvantri prošlo već 27 Maha Juga (oko 1,96 milijardi ljudskih godina)
Ujedno smo sada u prvom Čaranu Kali Juge što znači da je prošlo 5.100 godina Kali Juge i preostaje još 426.890 godina

 

Zanimljivo je da su najstariji trag života na zemlji koji su naučnici do sada otkrili  star je 1,9 milijardi godina