Simboli

Om

je prvotni zvuk iz kojeg je sve nastalo, esencija čitavog Univerzuma, Apsolut. Sastavljen je od 3 zvuka A-U-M koji predstavljaju prošlost, sadašnjost i budućnost, odnosno tri Božanska principa – Brahmu, Višnua i Šivu.


Kalaš

Kalaš je bakrena, glinena, mesingana ili srebrna posuda napunjena vodom prekrivena mangovim lišćem i kokosom sa nacrtanim simbolom svastike, a po grlu posude je omotana vezica. Posuda simbolizira zemlju, a voda u kalašu simbolizira prvobitnu vodu iz koje je nastala cijela kreacija. Ta voda je darovateljica života svemu i ima potencijal stvaranja bezbrojnih oblika u svijetu kroz energiju Univerzuma. Lišće i kokos predstavljaju kreaciju, a nit je ljubav koja je spona svih elemenata u kreaciji.
Kalaš ujedno predstavlja sve svete rijeke, znanje Veda i blagoslov svih Božanstava, a tijekom puđe predstavlja bilo koje Božanstvo.


Svastika

Svastika je simbol sunca, darovatelj života. Svastika doslovno znači dobrobit i blagostanje. Svastika je jedan od najstarijih simbola Sunca, a izvedena je iz sanskrita – svasti – dobrobit, blagostanje i ka – simbol. Njena četiri kraja trebaju privući sreću sa sve četiri strane svijeta.


Trišul

Trozubac – oružje i jedan od simbola gospoda Šive. Tri zupca simboliziraju tri Božanske šakti (snage): Iććha šakti – snagu volje, krija šakti – snagu djelovanja i gjan šakti – mudrost.


Banjan drvo

Banjan drvo, Ficus indicus, simbolizira Hinduizam sa granama koje se šire na sve strane rastući iz mnogih korijenja ali zajedno čineći jedno moćno stablo čiji hlad se širi daleko.


Lotos

Lotos je važan simbol duhovnog života. On raste iz muljevite vode ali njegov cvijet je uvijek čist i iznad vode koja predstavlja maju – svijet iluzije. Mi smo taj lotos koji ima korijenje na dnu jezera u mulju, no naša svijest je predodređena da se izdigne iznad zamućenih razina privida, u jasnoću i slobodu.


Dija

Dija je simbol Jastva. Izrađena je od gline, koja predstavlja naše tijelo, u njoj je fitilj od pamuka i ulje. Plamen dije uvijek gori prema gore nadahnjujući nas prema višim idealima. Pamučni fitilj predstavlja naš ego. Ulje ili ghi u uljanici predstavlja naše „vasane” ili negativne tendencije. Kako dija gori dajući svjetlo svemu, ulje se polako troši i na kraju, fitilj i sam izgara. Kada su „vasane“ osvijetljene duhovnim znanjem (tj. plamenom), polako se iscrpe i ego također nestaje. Tek kada se žrtvujemo za druge kao svjetiljka, čineći sebe poniznima i oslobađajući se od ega, tada možemo uistinu služiti društvu.

Podijeli !