Mantre

Om Gannānām tvā Ganna-Patim

Rig Veda 2.23.1

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे
कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत
आ नः शृण्वन्नूतिभिःसीदसादनम् ॥
ॐ महागणाधिपतये नमः ॥

Om Gannānām tvā
Ganna-Patim gum hava-amahe
kavim kavīnām-upama-Śravas-tamam |
đjestha-rāđam Brahmannām
Brahmannas-pata ā nah
šrannvan-nūtibhi-sīdha-sādhanam ||
Om Mahā-Ganna-pataje Namah ||
Obožavajmo Ganapatija, zaštitnika plemenitih ljudi
Najboljeg među pjesnicima, najčasnijeg od svih
Velikog vladara i rizničara sveg znanja
O Ganapati, molimo te, poslušaj nas i
zauzmi svoje prijestolje u našim srcima

Om Saha Nāvavatu

Jađur Veda
Kaṭhopaniṣad/Kenopanisad
Taittiriya Upanishad 2.2.2.
Śānti pāth mantra

ॐ सह नाववतु ।
सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Saha Nāvavatu |
Saha Nau Bhunaktu |
Saha Vīryam Karavāvahai |
Teđasvi Nāvadhītamastu Mā Vidvišāvahai |
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
Om Paramatmo, zaštiti i blagoslovi nas oboje.
Daj nam snage da dovršimo put do vječnog znanja.
Pomozi nam da se ne razdvojimo i da vječno povezani kročimo putem.
Om mir, mir, mir.

Karpura Gauram Karunāvatāram

Jađur Veda

कर्पूरगौरं करुणावतारम् |
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ||
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे |
भवं भवानि सहितं नमामि ||

Karpura gauram karunāvatāram |
Samsāra sāram bhuđagendra hāram ||
Sada vasantam hridajāravinde |
Bhavan Bhavāni sahitam namami ||
Čist bijel kao kamfor, utjelovijenje suosjećanja,
Suština postojanja svijeta, čija je ogrlica kralj zmija
Koji uvijek boravi u lotosu srca
Klanjam se zajedno Śivi i Šakti

Ganeś Gajatri mantra

ॐ एकदन्ताय विद्धमहे
वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥

Om ekadantāja vidmahe
vakratūndāja dhīmahi
tanno dantī praćodajāt
Posvećujemo naše misli Gospodu sa jednom kljovom.
Razmišljamo o njemu, onome koji ima zakrivljenu surlu.
Neka nas onaj sa jednom kljovom izvede na pravi put.

Lakšmi gajatri mantra

ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे
विष्णु पत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्॥

Om Mahālakšmjai ća vidmahi
Višṇu patni ća dhīmahi |
tanno Lakšmī praćodajāt ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
Meditirajmo na Mahalakšmi suprugu Gospoda Višnua, 
neka nam Lakšmi podari snažan intelekt, izobilje i napredak.
Om mir, mir, mir.

Svasti na Indro

Ṛgveda-I.89.6
Māṇdūkja Upanišada

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः ।
स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Svasti na Indro vṛddhaśravāha |
Svasti na Pūšā viśvavedāha |
Svasti nastākšarjo arišṭanemihi |
Svasti no vṛhaspatirdadhātu ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
Neka Gospod Indra ( Kralj Bogova ) velike slave poveća naše blagostanje i prosperitet, Neka Gospod Puša ( Aditin sin, stimulira napredovanje ), koji je sveznajući, blagoslovi nas blagostanjem i prosperitetom, Neka nas Gospod Tākšarja ( Garuda ), koji je zaštitnik, blagoslovi blagostanjem i prosperitetom.
Neka nas Gospod Vrihaspati ( Vedski riši, savjetnik Bogova )
blagoslovi blagostanjem i prosperitetom.
Om mir, mir, mir

Om pūrnamadah pūrnamidam

Jađur Veda mantra
Īśa Upanišada

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते ।
पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om pūrnamadah pūrnamidam
pūrnat pūrnamudaćjate |
pūrnasja pūrnamadāja pūrnamevā vaśišjate ||
Om śāntih śāntih śāntih
Bog je savršen i svijet je savršen.
Jer samo savršeno nastaje iz Savršenog.
I svaki djelić Savršenstva i sam je savršen.
Koliko god da oduzmemo od Savršenstva, 
ono će uvijek ostati Savršenstvo.
Om mir, mir, mir

Gayatri mantra

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tat savitur vareṇyaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt
Meditirajmo o divljenja vrijednoj i blagoslovljenoj božanskoj svjetlosti koja živi u našim srcima.
Neka probudi sve naše sposobnosti,
neka vodi naš intelekt i neka ga brzo prosvijetli.

Tvameva Mātā

त्वमेव माता च पिता त्वमेव ।
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव ।
त्वमेव सर्वम् मम देव देव ॥

Tvameva Mātā Ća Pitā Tvameva |
Tvameva Bhanduś-Ća Sakhā Tvameva |
Tvameva Vidyā Draviṇaṃ Tvameva |
Tvameva Sarvaṃ Mama Deva Deva ||
O gospode, ti si moja majka i moj otac,
ti si moja obitelj i moj prijatelj.
Ti si moje znanje i moje bogatstvo.
O gospode, ti si moje sve.

Surja gayatri mantra

Om Bhāskarāja vidmahe
mahāteđāja dhīmahi |
Tanno Surja Praćodajāt ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

Om Sarve Bhavantu Sukhinaḥ

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Sarve Bhavantu Sukhinaḥ
Sarve Santu Nirāmayāḥ |
Sarve Bhadrāṇi Paśjantu
Mā Kaścid Duḥkha-Bhāg Bhavet ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
Om neka svi budu sretni
Neka svi budu oslobođeni patnje
Neka svima bude naklonjena sreća
Neka nikoga ne sustigne nesreća
Om mir, mir, mir.

Auṃ śaṃ no mitraḥ śaṃ varuṇaḥ

Taittirija Upanišad 1.1

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः।
शं नो भवत्वर्यमा।
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः।
शं नो विष्णुरुरुक्रमः।
नमो ब्रह्मणे।
नमस्ते वायो।
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि।
त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि।
ॠतं वदिष्यामि।
सत्यं वदिष्यामि।
तन्मामवतु।
तद्वक्तारमवतु।
अवतु माम्।
अवतु वक्तारम्।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

Auṃ śaṃ no mitraḥ śaṃ varuṇaḥ |
śaṃ no bhavatvarjamā |
śaṃ na indro brihaspatiḥ |
śaṃ no višṇururukramaḥ |
namo brahmaṇe |
namaste vājo |
tvameva pratjakšaṃ bhrahmāsi |
tvāmeva pratjakšam brahma vadišjāmi |
ṝtaṃ vadišjāmi |
satjaṃ vadišjāmi |
tanmāmavatu |
tadvaktāramavatu |
avatu mām |
avatu vaktāram |
Auṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
O Gospode, moj najbolji prijatelju, zaštiti i oslobodi nas. Ti koji si u obliku Mitre – Davatelja prane i svijetla, Varune – Gospodara Univerzuma i čuvara kosmičkih zakona, i Arjamana – koji upravlja planetama vodeći ih po njihovim putanjama – zaštiti nas od svih negativnih sila triju tapa i vodi nas našim putem k oslobođenju od svih boli, teškoća i zapreka.
Zaštiti nas Ti koji si u obliku Indre _ Gospodara snage i Brihaspatija – Održavatelja Svete riječi, a našim molitvama, mislima, riječima i djelima podari čistoću, snagu i milost.
Zaštiti nas Ti koji si u obliku Višnua – milosrdnog. Održavatelja univerzuma i usmjeri naše korake onamo gdje smo sigurni od nesreće.
Klanjam se Tebi, o Brahmanu, koji si najviše Jastvo i pozdravljam sa poštovanjem Tebe koji si u obliku Vaju – prane koja daje život. Ti si stvarnost i istina, o Bože, ja Te štujem i spoznajem kao sveprisutnog, jedinog najvišeg Brahmana.
Štujem i spoznajem Tebe koji si u obliku Rte – Boga godišnjih doba, zahvaljujući čijoj prani sve raste i uspijeva. Ti si najviša istina. Ti nas vodiš z neznanja u znanje. Ii
Zaštiti nas, o Gospode i podari nam svoju milost.
Zaštiti i mog Učitelja, koji mi je prenio ove svete riječi.
Om mir, mir, mir.

Kubera Gayatri Mantra

ॐ यक्षा राजाया विद्महे,
वैशरावनाया धीमहि,
तन्नो कुबेराह प्रचोदयात् ||

Om Jakšarāđaja Vidmahe
Vaišravanaja Dhimahi
Tanno Kubera Praćodajat ||
Meditirajmo na Kubera, Kralja Jakša, sina Višravasa.
Neka nas Bog blagostanja nadahne i prosvijetli.

Om djauhu śānti

ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षँ शान्ति:,
पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:।
वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति:,
सर्वँ शान्ति:, शान्तिरेव शान्ति:, सा मा शान्तिरेधि॥
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥

Om djauhu śānti antarikšam śāntih
Prithvī śāntir āpah śāntih ošadhajah śāntih |
Vanaspatajah śāntih Viśvedevāh śāntih Brahma śāntih
Sarvam śāntih śāntir eva śāntih Sā mā śāntir edhih |
Om śāntih, śāntih, śāntih ||
Neka mir bude u cijelom univerzumu.
Neka bude mir u prostoru posvuda.
Neka mir vlada cijelom ovom zemljom,
u vodi i u svom bilju, drveću, vegetaciji.
Neka mir bude u svim elementima.
Neka je mir u Vrhovnom Biću Brahmanu.
Neka sugdje bude mir, mir svugdje mir.
Neka bude mir u mom umu i srcu.
Aum mir, mir mir u nama i svim bićima!

Subham Karoti Kalyanam

शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा ।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥

Šubham Karoti Kaljanam
Arogjam Dhan Sampadah
Šatru Buddhir Vinašaja
Dipa Djotir Namo’stu te
Pozdravljam i klanjam se božanskom plamenu, svjetlu koje donosi napredak, blagostanje, zdravlje i sklad i uklanja naš neprijateljski intelekt (misli) tamu …

Om vānme manasi pratišthitā

Ṛgveda, Aitareja Upanišad

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता
मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि।
वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः।
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि।
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु।
अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

Om vānme manasi pratišthitā
mano me vāći pratišthitam
āvirāvir-maedhi
vedasja ma ānīsthaḥ
śrutam me mā prahāsīḥ
anenādhītena
ahorātrān sandadhāmi
ŕtam vadišjāmi
satjam vadišjāmi
tanmāmavatu
tadvaktāramavatu
avatu mām
avatu vaktārāmavatu vaktāram
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
Om, neka se moj govor učvrsti u mom umu,
Neka se moj um učvrsti u mom govoru,
Neka znanje o samoočitovanom Atmanu raste u meni,
Neka moj um i govor budu podrška za iskustvo znanja o Vedama,
Neka ono što sam čuo (iz Veda) ne bude puka pojava…
… ali ono što je stečeno danonoćnim učenjem neka se zadrži.
Govorim o božanskoj istini,
Govorim o Apsolutnoj Istini,
Neka me to zaštiti,
Neka to zaštiti Učitelja,
Neka me to zaštiti,
Neka štiti Učitelja, Neka štiti Učitelja,
Om mir, mir, mir.

Om bhadram karnebiš

Mandukya Upanišad

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्‍ँसस्तनूभिः ।
व्यशेम देवहितं यदायुः ।
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ।
स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om bhadram karnebiš-śrunujāma devāha
Bhadram paśje-mākšja-bhirjađatrāha
Sthirairanggai stuštuvāgum sastanūbhihi
Vjaśema devahitam jadājuhu
Svasti na Indro vrddhaśravāha
Svasti na pūšā viśvavedāha
Svasti nastākšarjo arištanemihi
Svast no vrhaspatirdadhātu
Om śāthi śānthi śānthi
Om,  O Bogovi, neka ušima čujemo povoljne riječi;
Dok se bavio jađnama,
Da vidimo povoljne stvari očima;
Dok mislimo na Uzvišenog (meditacija) mirnih udova,
Neka uživamo u životu koji je koristan Božanskom principu.
Neka Gospod Indra vječne slave poveća naše blagostanje, 
Neka Gospod Puša, koji je sveznajući, blagoslovi nas blagostanjem i napretkom
Neka Garuda, uništitelj zla,
Bude dobro raspoložen prema nama;
Neka Vrihaspati osigura našu dobrobit.
Om Mir Mir Mir

Rudra Gajatri

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहितन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥

Om Tatpurušaja Vidmahe 
Mahadevaja Dhimahi
Tanno Rudrah Praćodajat॥
Om. Dopusti mi da meditiram o velikom Puruši, O, najveći, podari mi u srcu svjetlo mudrosti i znanja koje dovodi do samospoznaje. Podari mi viši intelekt i neka Bog Rudra prosvijetli moj um.

Omkāram bindu

Shiva Shadakshara Stotram – prva sloka

ॐकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायंति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥१॥

Omkāram bindu samjuktam nitjam dhjājanti joginaha
Kāmadam mokšadam ćaiva omkarāja namo namaha
Pozdrav Gospodu Śivi koji prebiva u duhovnom središtu srca kao Omkara, na koga jogiji neprestano meditiraju, koji ispunjava sve želje i daruje oslobođenje (mokšu) svojim posvećenicima. 
Pozdrav Gospodu Śivi, koji je predstavljen slogom "Om"