Sanatan kultura

Sat Sanatan Dharma nije religija u smislu jedne religijske doktrine kao većina danas postojećih religija. One imaju jednu osobu (utemeljitelja) čija duhovna iskustva formiraju bazu te vjere. Sat Sanatan Dharma se bazira na duhovnim iskustvima desetine tisuća duhovno prosvijetljenih pojedinaca …

Vedska kultura je poznata kao Sanatan ili vječna kultura. Sat Sanatan Dharma znana je kao apaurušeja, što znači da nije temeljena na ličnosti već se bazira na duhovnim iskustvima desetine tisuća duhovno prosvijetljenih pojedinaca, muškaraca i žena, rišija koji su prenosili poruku duhovnosti. U prenošenju te mudrosti rišiji su imali na umu kal – vrijeme i deš – mjesto, tako da se ta mudrost prilagođavala mjestu i vremenu. Rišiji, njeni prenositelji i utemeljitelji su odabrali biti neimenovani nazivajući se prema svojoj ulozi, kao npr. Vyasa – kompilator, prevoditelj, onaj koji je sakupio znanje. Na taj su način omogućili da se njihove spoznaje jednostavno povežu sa ranijim učenjem, prilagode mjestu i vremenu te prenose u neprekinutom lancu sa Učitelja na učenika – Guru parampara. Sat Sanatan Dharma je odnos između individue i univerzuma te dharma ujedno podrazumijeva i vječnu, kozmičku mudrost, zakon i akciju. Sat – istinska, Sanatan – vječno i univerzalno, Dharma – ono što sadržava i održava univerzum. Tako je Sat Sanathan Dharma ono što drži društvo i civilizaciju u zajedništvu putem ispravnog življenja. U širem smislu označava upoznavanje sa vječnim zakonima univerzuma koji upravljaju svime. Potraga za njima te primjena ovih zakona za dobrobit sviju je način prakticiranja Sat Sanatan Dharme.

Hinduizam

Mnoge su svjetske religije dobile naziv prema prorocima koji su ih osnovali u drevnim vremenima. Kršćanstvo je dobilo ime prema Kristu, Budizam prema Budhi, no riječ Hindu nije izvedena iz imena niti jednog pojedinog proroka. Riječ Hindu je izvedena iz imena rijeke smještene na sjeverozapadu Indije, a koja se zove Sindhu. Sindhu je rijeka koju danas znamo pod imenom Ind. Učenja Hinduizma su znana kao apaurušeja, što znači da nisu temeljena na ličnosti. Ono što ovaj termin doista znači jest da hinduistička religija nije bazirana na ličnosti, nego na principima.Ovo je vrlo bitna izjava budući da naglašava da je Hinduizam otkriće, a ne izum bilo kojeg pojedinca ili grupe pojedinaca.

Kumbha Mela

Susret svih naših osjetila, uma, svijesti, Atme i Đive je Kumba Mela.Posuda (Kumbh) je naše tijelo. U nama je stalna borba između Deva…

Opširnije

Oltar

Oltar je mjesto gdje „stanuje“ Bog. Oltar i predmeti na njemu su mjesto gdje možemo fizički izraziti naše obožavanje, molitve i predanosti Svevišnjem,…

Opširnije

Sanjasa

Sanjasa na sanskritu znači odricanje. Sanjasi, svami, je onaj tko je primio sanjas dikšu i postao dio svetog reda sanjasija. Sanjasiji nose titulu…

Opširnije

Vede i Upanišade

Vede su najstariji duhovni zapisi svijeta. Doslovno značenje riječi Veda je znanje – najviše znanje o Bogu i čovjeku. Vede su duhovna istina koju su rišiji primili u meditaciji direktno od Boga putem Dev Vani – Božjeg glasa i prenosili ih dalje sa Učitelja na učenika usmenom predajom. Otuda se Vede također nazivaju i Sruti što znači – ono što je čuveno.

Vedsko računanje vremena

Vedske jedinice ekvivalent u ljudskim godinama Satja Juga 1 milijun 728 tisuća ljudskih godina 1.728.000Treta Juga 1 milijun 296 tisuća ljudskih godina 1.296.000Dvapara…

Opširnije

Festivali

Šarad Purnima

Šarad Purnima je puni mjesec koji pada u mjesecu ašvin po indijskom lunarnom kalendaru, i to je obično deseti puni mjesec u godini. Na taj je dan mjesec najsjajniji, a vjeruje se da njegove zrake te noći zrače na Zemlju nektar – amrit. Zbog toga se na taj dan u domovima i hramovima posebno priprema…

Opširnije

Divali

Divali je jedan od najvećih hinduističkih praznika, to je praznik svjetla koji slavi pobjedu svjetla nad duhovnom tamom. „Dipavali“ doslovno znači niz uljanica (dija). Divali se slavi 20 dana nakon praznika Dasera, po lunarnom kalendaru, na 13. dan mjeseca Asvin (listopad-studeni). To je dan amavasje – mladog mjeseca.Na dan Dasere, Gospod Rama je pobijedio i…

Opširnije

Navaratri

Navaratri u prijevodu doslovno znači devet noći. Ovaj se festival slavi dva puta godišnje, jednom početkom ljeta – Ram Navaratri kada se slavi Gospod Rama i drugi put početkom zime – Durga Navaratri kad se slavi Božanska majka. Navaratri se dijeli na tri dijela po tri dana. Prva tri dana posvećena su Durgi koja uništava svu našu…

Opširnije

Om Sarve Bhavantu Sukhinaḥ Sarve Santu Nirāmayāḥ |
Sarve Bhadrāṇi Paśjantu Mā Kaścid Duḥkha-Bhāg Bhavet ||
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||


ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥
Om neka svi budu sretni – Neka svi budu oslobođeni patnje – Neka svima bude naklonjena sreća – Neka nikoga ne sustigne nesreća
Om mir, mir, mir.