Navaratri

Navaratri u prijevodu doslovno znači devet noći. Ovaj se festival slavi dva puta godišnje, jednom početkom ljeta – Ram Navaratri kada se slavi Gospod Rama i drugi put početkom zime – Durga Navaratri kad se slavi Božanska majka.

Navaratri se dijeli na tri dijela po tri dana. Prva tri dana posvećena su Durgi koja uništava svu našu nečistoću i nedostatke. Slijedeća tri dana posvećena su Lakšmi, aspektu Božanske majke kao davateljici spiritualnog blagostanja. Zadnja tri dana posvećena su štovanju Sarasvati, aspekta Božanske majke kao božice mudrosti. Za potpun uspjeh u životu, trebamo blagoslov sva tri aspekta Božanske majke. U Indiji se tradicionalno proslavlja Navaratri tako da se prva tri dana na oltar stavlja slika Durge, druga tri dana slika Lakšmi i zadnja tri dana slika Sarasvati. Tih se dana posti (mlijeko i voće) moli Božanskoj majci u sva tri njena aspekta.

Durga

Lakšmi

Sarasvati

Desetog dana proljetnog Navaratrija se slavi Ram Navami, rođendan Gospoda Rame. Gospod Rama rođen je devetog dana mjeseca Čitra, stoga se slavi njegov rođendan kao “navami” – 9. Indijski matematičari i filozofi smatraju broj devet magičnim brojem. Devet je glavnih oblika božice Durge i devet puteva bhakti – predanosti.

Deseti dan jesenskog Navaratrija poznat je kao Viđaja Dasami, dan velike pobjede i on je jedan od povoljnih dana u Hindu godini kada djeca počinju sa usvajanjem novih vještina. Das i hara znače desetoglavog Ravanu koji ima snagu deset slonova, hara znači da je Ravana izgubio bitku od Gospoda Rame. Dvadeset dana nakon toga je Divali, kada se Gospod Rama vratio u Ajodju.

Kao i svi Hindu festivali, Navaratri ima više različitih objašnjenja, značenja, priča i tradicija. Više o hindu praznicima možete saznati iz knjige Svami Šivanande.

Podijeli !