Atma, Jastvo, nema spola

Filozofija i praksa Sat Sanatan Dharme u podržavanju rodne ravnopravnosti kao jednog od UN-ovih ciljeva održivog razvoja
Online konferencija povodom Međunarodnog dana žena


Datum: 11. ožujak 2022.

Vrijeme: 18:00

Trajanje: 2 h

Video konferencija putem Zoom aplikacije, konferencija na engleskom jeziku

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81762020966

Cilj: Filozofija i praksa Sat Sanatan Dharme kao odgovor za postizanje rodne ravnopravnosti, jednog od postavljenih ciljeva održivog razvoja UN-a

Objašnjenje teme:

Sustav vrijednosti i tradicija temelj su rješavanja suvremenih izazova. Integrirani u ljudsku zajednicu, oni uravnotežuju tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, društvenu i ekološku.

Vedska kultura poznata je kao Sanatan ili vječna kultura. Sat Sanatan Dharma temelji se na duhovnim iskustvima desetaka tisuća prosvijetljenih pojedinaca, muškaraca i žena, rišija, koji su prenosili poruku duhovnosti svijetu. Istovremeno je ova kultura vrlo životvorna, prilagođena svakom mjestu i vremenu te se prenosi u neprekinutom lancu od Učitelja na učenika  što se naziva Guru parampara.

Sat Sanatan Dharma je odnos između pojedinca i univerzuma, ona održava društvo i civilizaciju u zajedništvu kroz ispravan život. U širem smislu Sanatan Dharma znači upoznavanje s vječnim zakonima univerzuma koji upravljaju svime.


Agenda: 

1. dio: Uvodna riječ

Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri, Hinduistička vjerska zajednica Hrvatske (10 min)

Mahamandalešvar Svami Vivek Puri rođen je u Zagrebu i već 38 godina prakticira i podučava Sustav Joga u svakodnevnom životu pod vodstvom H.H. Višvagurua Paramhanse Sri Svamija Mahešvaranande. Suosnivač je Joge u svakodnevnom životu Hrvatske i predsjednik Hinduističke vjerske zajednice Hrvatske od osnutka 2003. godine.

Godine 2013., tijekom Kumbha Mele u Prajag Rađu u Indiji, dobio je titulu Mahamandalešvara Maha Nirvani Akhare kao priznanje za svoj rad na promicanju joge, Sanatan Dharme i kulture Indije. MM Swami Vivek Puri neumorno služi održavajući satove joge i vodeći razne vrste radionica i predavanja kako u Hrvatskoj tako i u drugim zemljama Europe, u Kanadi, SAD-u i Australiji.


2. dio:  – Poslušajte inspirativne globalne čelnike koji će podijeliti svoje gledanje na Sat Sanatan Dharmu pozivajući na djelovanje za postizanje UN-ovog SDG 5 (30 min)

Dr Uma Mysorekar, Predsjednica društva Hindu Hrama Sjeverne Amerike (10 min)

Dr. Uma Mysorekar, opstetričarka i ginekologinja, rođena je u Bangaloreu, u Indiji, i uključena je u nekoliko društvenih organizacija od 1976. godine. Kao predsjednica društva Hindu Hrama Sjeverne Amerike, pokrenula je brojne programe za zbližavanje zajednice, uključujući duhovne i kulturne djelatnosti. Pokrenula je nekoliko međuvjerskih sastanaka kako bi podigla svijest o hinduizmu i govorila je na brojnim događajima kako bi educirala ljude o hinduizmu. Zadužena je za svakodnevne poslove, proširenje hrama, komunikaciju i provedbu raznih programa.

Mahamandaleshwar Swami Gyaneshwar Puri, Om Višva Gurudip Ašram Jaipur, Indija (10 min)

Mahamandalešvar Svami Gjanešvar Puri je dugogodišnji učenik Višvagurua Paramhanse Sri Svamija Mahešvaranande, autora znanstvenog sustava Joga u svakodnevnom životu. Godine 2007. Višvaguruji ga je inicirao u red sanjasija u duhovnoj lozi Sri Alakhpuri Siddha Peeth Parampare iz koje potječe Joga u svakodnevnom životu, a 2013. je iniciran u Mahamandalešvara Maha Nirvani Akhare zbog svog dugogodišnjeg rada na promicanju joge i Sanatan Dharme. Svami Gjanešvar Puri, magistar geofizike iz Zagreba, više od dva desetljeća živi u Indiji, proučavajući indijsku tradiciju, povijest, duhovnost i sanskrt. Magistrirao je Gandhijeve mirovne studije u Indiji, posjeduje certifikat za sanskrtski jezik i gramatiku te vedske studije.

Denise Scotto, Predsjednica Odbora za Međunarodni dan joge pri UN-u (10 min)

DENISE SCOTTO, ESQ. je odvjetnica, savjetnica za politiku, međunarodna govornica, ministra međuvjerskih zajednica i osnivačica Odbora za Međunarodni dan joge pri UN-u. Njezina odvjetnička karijera započela je u javnom sektoru, a pojavljivala se na sudovima u svim četvrtima grada New Yorka te je imala vodeću ulogu u profesionalnim organizacijama kao što su NY State Bar, sekcija za međunarodno pravo Američke odvjetničke komore. Kao član osoblja UN-a u sjedištu NY, Denise je radila na reformi UN-ovog unutarnjeg pravosudnog sustava, zatim, u DESA-i, na formuliranju politike za unapređenje zakona, dobrog upravljanja i ljudskih prava. Ona je na vodećim pozicijama u UN zajednici i drugim organizacijama te je članica “Evolutionary Leaders”, projekta Zaklade “Source of Synergy”.


3. dio: Stručnjaci za određene teme u razmjeni saznanja utemeljenih u stvarnom životu (30 min)

Lakshmi Srivastava, Lingvistica, predstavnica Veleposlanstva Indije u RH (5 min)

Gospođa Srivastava je živjela u raznim dijelovima svijeta i upoznala ljude različitih tradicija, običaja i načina života od Japana, Mjanmara, Španjolske, Brazila, Austrije pa sve do Hrvatske. Sada uči hrvatski, koji joj je deveti jezik. Gospođa Srivastava ima iskustvo iz prve ruke „Vasudhaiva kutumbakam“ (cijeli svijet je jedna obitelj) i živi ga prihvaćajući lokalnu kulturu i pokušavajući sagledati stvari kroz objektiv lokalne osobe, dok nosi majku Indiju u vlastitom DNK.

Alen Minić, magistar socijalnog rada i predstojnik Centra socijalne skrbi Zagreb, podružnica Sesvete (5 min)

Gospodin Minić ima dugogodišnje iskustvo u radu s ranjivim društvenim skupinama – starijim osobama, imigrantima, djecom s poremećajima u ponašanju, roditeljima u procesu izrazito konfliktnog razvoda, djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Usredotočit će se u svojem obraćanju na utjecaj pandemije na mentalno i socijalno zdravlje korisnika socijalne skrbi dajući nam svoje iskustvo iz prve ruke iz svakodnevnog rada. Gospodin Minić je također član Vijeća Grada Zagreba za socijalnu skrb. 

Ingeborg Matečić, Doktorica ekonomije i doktorica kulturne antropologije (5 min)

Gospođa Matačić će govoriti o ulozi žena u visokom obrazovanju i istraživanju. Ona je u Merle Pledge inicijativi programa SAGE Athena SWAN na Sveučilištu Queensland. Ova inicijativa ima za cilj značajno poboljšati zastupljenost žena, a kroz inicijativu se Ingeborg obvezala povećati vidljivost i doprinos žena u javnim i stručnim forumima te se zalagati za rodnu ravnotežu i raznolikost na svim stručnim događajima, panelima i konferencijama.

Khyati Rathore, Analitičarka klimatskih promjena u Svjetskoj banci (5 min)

Khyati Rathore je aktivni zagovornik klime. Osim svoje trenutne pozicije, vodila je inicijativu Defend Our Future u kojoj je surađivala s mladim stručnjacima i studentima kako bi potaknula ambicije privatnog sektora u klimatskim akcijama. Svojim radom u EDF-u i u suradnji s međunarodnim institucijama, nastojala je podržati sustavne promjene za klimatsko djelovanje u svim sektorima i ojačati klimatski pokret predvođen mladima. Khyati je također predstavnik mladih za klimatske promjene na političkom forumu visoke razine, forumu ECOSOC-a i sastanku na visokoj razini o klimatskim promjenama u YOUNGO-u, UN.


4. dio: Zaključni govor

Njegova Svetost Višvaguru Mahamandalešvar Paramhans Sri Svami Mahešvarananda Puriđi, Panćajati Maha Nirvani Akhara

Višvaguruđi je osnivač Svjetskog mirovnog vijeća Sri Swami Madhavanande, nevladine organizacije s posebnim konzultantskim statusom pri ECOSOC-u. U Europu je došao 1972. iz Rađasthana u Indiji. U posljednjih 50 godina Njegova Svetost je mnogo putovao po cijelom svijetu, neumorno šireći poruku Sat Sanatan Dharme i joge prema učenjima jedne od najstarijih duhovnih loza u Indiji, OM Sri Alakhpuriđi Siddha Pith Parampare. Njegova Svetost je poduzela mnoge aktivnosti i projekte usmjerene na iskorjenjivanje rodnih razlika kroz obrazovanje ili zdravstvenu službu, kao što su project Gyanputre,obrazovni program za osnaživanje žena. Ovdje je spomenut samo manji dio njegova djelovanja više o Višvaguruđiju pročitajte na  https://www.vishwaguruji.org/swamiji .

Organizator: 

Hinduistička vjerska zajednica Hrvatske slijedi filozofiju Sat Sanatan Dharme proučavajući njezina načela i integrirajući ih u svakodnevni život. Riječ je o registriranoj vjerskoj zajednici čiji počeci u Republici Hrvatskoj sežu u 1984. godinu. Od 2019. godine ima poseban konzultativni status pri Gospodarskom i socijalnom vijeću UN-a (ECOSOC).

Moderatorica:

Tina Sirotić, Magistra ekonomije

Osim 20 godina bankarskog iskustva, osnivačica je Social Bankinga u Hrvatskoj gdje se fokusira na financijsko uključivanje ranjivih skupina, startupa i nevladinih organizacija.

Podijeli !