Hinduizam

Kumbha Mela

Susret svih naših osjetila, uma, svijesti, Atme i Đive je Kumba Mela.Posuda (Kumbh) je naše tijelo. U nama je stalna borba između Deva (božanskih osobina) i asura (demonskih kvaliteta), a što će prevladati ovisi o nama”. Paramhans Svami Mahešvaranada,Zagreb, 22.6.2010,…

OpširnijeKumbha Mela

Oltar

Oltar je mjesto gdje „stanuje“ Bog. Oltar i predmeti na njemu su mjesto gdje možemo fizički izraziti naše obožavanje, molitve i predanosti Svevišnjem, univerzalnoj istini, u kojem god obliku ga štovali. To je središnje mjesto svakog hrama, ašrama, ali i…

OpširnijeOltar

Sanjasa

Sanjasa na sanskritu znači odricanje. Sanjasi, svami, je onaj tko je primio sanjas dikšu i postao dio svetog reda sanjasija. Sanjasiji nose titulu svami ili u slučaju žena, svamini ili sadhvi. Svami doslovno znači muž, gospodar, vlasnik. U ovom slučaju…

OpširnijeSanjasa

Ašram i satsang

Ašram prema Vedskoj tradiciji i učenju Veda doslovno znači (a-dobrodošli, šram-raditi) mjesto gdje ste dobrodošli nešto raditi za druge i za sebe. Ašram tako označava mjesto gdje se radi na sebi u duhovnom smislu. To je mjesto duhovne aktivnosti kroz…

OpširnijeAšram i satsang

Simboli

Om je prvotni zvuk iz kojeg je sve nastalo, esencija čitavog Univerzuma, Apsolut. Sastavljen je od 3 zvuka A-U-M koji predstavljaju prošlost, sadašnjost i budućnost, odnosno tri Božanska principa – Brahmu, Višnua i Šivu. Kalaš Kalaš je bakrena, glinena, mesingana…

OpširnijeSimboli