Home

Vedska kultura je poznata kao Sanatan ili vječna kultura. Sat Sanatan Dharma znana je kao apaurušeja, što znači da nije temeljena na ličnosti već se bazira na duhovnim iskustvima desetine tisuća duhovno prosvijetljenih pojedinaca, muškaraca i žena, rišija koji su prenosili poruku duhovnosti. U prenošenju te mudrosti rišiji su imali na umu  kal – vrijeme i deš – mjesto, tako da se ta mudrost  prilagođavala mjestu i vremenu. Rišiji, njeni prenositelji i utemeljitelji su odabrali biti neimenovani nazivajući se prema svojoj ulozi, kao npr. Vyasa – kompilator, prevoditelj, onaj koji je sakupio znanje. Na taj su način omogućili da se njihove spoznaje jednostavno povežu sa ranijim učenjem, prilagode mjestu i vremenu te prenose u neprekinutom lancu sa Učitelja na učenika – Guru parampara.

Sat Sanatan Dharma je odnos između individue i univerzuma te dharma ujedno podrazumijeva i vječnu, kozmičku mudrost, zakon i akciju. Sat – istinska, Sanatan – vječno i univerzalno, Dharma – ono što sadržava i održava univerzum. Tako je Sat Sanathan Dharma ono što drži društvo i civilizaciju u zajedništvu putem ispravnog življenja. U širem smislu označava upoznavanje sa vječnim zakonima univerzuma koji upravljaju svime. Potraga za njima te primjena ovih zakona za dobrobit sviju je način prakticiranja Sat Sanatan Dharme

 

LINKOVI:

YouTube YogaindailylifeHr

YouTube SwamiVivekpuri