Navaratri

Navaratri u prijevodu doslovno znači devet noći. Ovaj se festival slavi dva puta godišnje, jednom početkom ljeta – Ram Navaratri kada se slavi Gospod Rama i drugi put početkom zime – Durga Navaratri kad se slavi Božanska majka.

Navaratri se dijeli na tri dijela po tri dana. Prva tri dana posvećena su Durgi koja uništava svu našu nečistoću i nedostatke. Slijedeća tri dana posvećena su Lakšmi, aspektu Božanske majke kao davateljici spiritualnog blagostanja. Zadnja tri dana posvećena su štovanju Sarasvati, aspekta Božanske majke kao božice mudrosti. Za potpun uspjeh u životu, trebamo blagoslov sva tri aspekta Božanske majke. U Indiji se tradicionalno proslavlja Navaratri tako da se prva tri dana na oltar stavlja slika Durge, druga tri dana slika Lakšmi i zadnja tri dana slika Sarasvati. Tih se dana posti (mlijeko i voće) moli Božanskoj majci u sva tri njena aspekta.

Desetog dana proljetnog Navaratrija se slavi Ram Navami, rođendan Gospoda Rame. Gospod Rama rođen je devetog dana mjeseca Čitra, stoga se slavi njegov rođendan kao “navami” – 9. Indijski matematičari i filozofi smatraju broj devet magičnim brojem. Devet je glavnih oblika božice Durge i devet puteva bhakti – predanosti.

Deseti dan jesenskog Navaratrija poznat je kao Viđaja Dasami, dan velike pobjede i on je jedan od povoljnih dana u Hindu godini kada djeca počinju sa usvajanjem novih vještina. Das i hara znače desetoglavog Ravanu koji ima snagu deset slonova, hara znači da je Ravana izgubio bitku od Gospoda Rame. Dvadeset dana nakon toga je Divali, kada se Gospod Rama vratio u Ajodju.

Kao i svi Hindu festivali, Navaratri ima više različitih objašnjenja, značenja, priča i tradicija. Više o hindu praznicima možete saznati iz knjige Svami Šivanande www.dlshq.org/download/hindufest.htm